Черни Вит съхранява и развива традицията
Посетете и сайта на Черни Вит

CHVIT1

chernivit

slow_111111111

Съдържанието на този сайт е изцяло отговорност на Фондацията на Slow Food за опазване на биоразнообразието и не бива да се възприема като позиция на ЕК Този сайт е изработен с финансовата подкрепа на ЕС по проект “From food security to food Sovereignty. Citizens and Local Authorities Towards a new paradigm in Europe to reduce world hunger” (DCI NSA-ED/2009 / 202-078).

earth-marke-new

През м. Август в дните от 21 до 23 Август, eдин от Президиумите на Slow Food в България, този за съхраняване на „Зелено сирене от Черни Вит” и хотел Черни вит канят местни производители да участват в Пазар „Плодовете на Земята“!

Пазари „Плодовете на Земята” (Earth Markets) – фермерски пазари, на които се предлагат стоки на местни производители и се популяризира местната кулинарна култура.

У нас първият такъв пазар е създаден в село Черни Вит: www.earthmarkets.net/network/tcherny-vit