Черни Вит съхранява и развива традицията
Посетете и сайта на Черни Вит

CHVIT1

chernivit

slow_111111111

Съдържанието на този сайт е изцяло отговорност на Фондацията на Slow Food за опазване на биоразнообразието и не бива да се възприема като позиция на ЕК Този сайт е изработен с финансовата подкрепа на ЕС по проект “From food security to food Sovereignty. Citizens and Local Authorities Towards a new paradigm in Europe to reduce world hunger” (DCI NSA-ED/2009 / 202-078).

Тетевенска овца

Sopot 224Тетевенската овца е една от автохтонните породи и е в състава на голяма част от стадата в Черни Вит и околностите на Тетевен. Породата е претърпяла селекция по различни морфологични белези.

Водеща роля е имало качеството на млякото за направа на сирене /зелено сирене/. Другите са плодовитост на овцете майки, прираст на приплодите, цвят на вълната и издръжливост при тежки климатични условия.  Храненето на животните е основно със сено. През годините селекцията се е водила от отделни стопани.

В стадата около 50% от животните са с бял цвят на вълната, при пигментираните животни се наблюдават и животни с черен и сив цвят. Отличителна особеност е наличието на бял цвят на опашката и главата при черните овце. Ушите са дълги, а лицевата част и краката на белите овце са с… Continue reading