Черни Вит съхранява и развива традицията
Посетете и сайта на Черни Вит

CHVIT1

chernivit

slow_111111111

Съдържанието на този сайт е изцяло отговорност на Фондацията на Slow Food за опазване на биоразнообразието и не бива да се възприема като позиция на ЕК Този сайт е изработен с финансовата подкрепа на ЕС по проект “From food security to food Sovereignty. Citizens and Local Authorities Towards a new paradigm in Europe to reduce world hunger” (DCI NSA-ED/2009 / 202-078).

17 родни производители потопиха Брюксел в многовековните български традиции и вкус. На площад „Люксембург“ пред ЕП бяха представени розов домат и капия от Куртово Конаре, Еленски бут, Навпавок от Разложко, Реселешки воден лук, месо от Източнобалканска свиня, Странджански чай, Габровски пестил, козе сирене от българска местна порода, вино от района на Сухиндол и Зелено сирене от Черни Вит.

Европейската институция отвори вратите си за българите, които ще се борят да получат европейско лого за качество на селскостопански храни и продукти. Домакин на конференция, посветена на  схемите, беше българският евродепутат и член на Комисията по земеделие и развитие на селските райони в ЕП Момчил Неков. На събитието стана ясно, че 133 млн. евро ще бъдат предназначени за насърчаване на износа на европейски продукти през следващата година. Финансовият ресурс е определен именно за производителите на храни с географски означения.