Черни Вит съхранява и развива традицията
Посетете и сайта на Черни Вит

CHVIT1

chernivit

slow_111111111

Съдържанието на този сайт е изцяло отговорност на Фондацията на Slow Food за опазване на биоразнообразието и не бива да се възприема като позиция на ЕК Този сайт е изработен с финансовата подкрепа на ЕС по проект “From food security to food Sovereignty. Citizens and Local Authorities Towards a new paradigm in Europe to reduce world hunger” (DCI NSA-ED/2009 / 202-078).

Президиум „Зелено сирене от Черни Вит”

Презизиумите на Slow Food (Slow Food Presidia ) са местни проекти, чиято цел е да подкрепят дребните производители или фермери, които съхраняват уникални храни. По този начин се гарантира бъдеще за местните общности чрез разнообразни форми на реализация на техните продукти и се популяризират различни вкусове и региони.
Фондацията на Slow Food за опазване на биоразнообразието популяризира и координира над 330 президиума по света. Един от Президиумите в България е този за съхраняване на „Зелено сирене от Черни Вит”